Προηγμένη και εύκολη
στην χρήση εφαρμογή ERP

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η βασική έκδοση με 3 επιπλέον modules είναι έτοιμη για τις ανάγκες σας

CLD ERP


  • Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο

  • Μια κοινή βάση δεδομένων που υποστηρίζει όλες τις εφαρμογές.

  • Μια συνεπής εμφάνιση και αίσθηση σε κάθε ενότητα.


 


 


 


 


 


CLD CRM


  • Ποιότητα και αποτελεσματικότητα

  • Μείωση του συνολικού κόστους

  • Επιχειρηματική ευκινησία

  • Πελατειακή Προσοχή


 


 


 


 


 


CLD VAN


Η απόλυτη λύση φορητής Τιμολόγησης επί αυτοκινήτου