Προηγμένο και εύκολο στην χρήση ERP

ΤΥΠΟΙ ΑΔΕΙΩΝ

Η βασική έκδοση με 3 επιπλέον modules είναι έτοιμη για τις ανάγκες σας

Εύκολο στην εκμάθηση
και εξαιρετικά ισχυρό πρόγραμμα
για κάθε επαγγελματία


  • intro


Φιλικό στο χρήστη

Ο έλεγχος της επιχείρησή σας
στα χέρια σας


Με τις εκδόσεις του προγράμματος μας μπορείτε να ελέγχετε πλήρως την επιχείρηση σας. 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όλα τα χαρακτηριστικά
για μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση

Ανάπτυξη

Πλήρως παραμετροποιήσιμο πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Δωρεάν εκπαίδευση

Η εκπαίδευση κάθε πελάτη γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, στον χώρο του πελάτη ή στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.

Δωρεάν Ενημερώσεις

Οι ενημερώσεις του προγράμματος παρέχονται δωρεάν.

Θέσεις Εργασίας

Η εφαρμογή μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερες από μια θέσεις εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.